Chrześcijański Ośrodek

Psychoterapii i Pomocy Rodzinie

Psychoterapia jest formą oddziaływań jednej osoby – terapeuty na inną – zgłaszającą problem w celu zmiany niepożądanych przeżyć i/lub zachowań za pomocą metod terapeutycznych. Formą pomocy psychoterapeutycznej jest rozmowa. Istnieją różne formy psychoterapii, ze względu na długość procesu: długoterminowa i krótkoterminowa, ze względu na podmiot: indywidualna, terapia par i małżeństw, terapia rodzinna oraz terapia grupowa.

Carl Rogers podkreśla, iż psychoterapia to „taki sposób bycia z drugą osobą, który sprzyja zdrowym zmianom i ułatwia rozwój”.

Pomoc psychologiczna jest działaniem, które dostarcza osobie poszukującej wsparcia, takiej pomocy, która umożliwia zaspokojenie jej  aktualnych potrzeb czy dążeń.

Socjoterapia jest działaniem pomocowym bądź terapeutycznym z zaangażowaniem środowiska (rodziny, przyjaciół, instytucji pomocowych).

Kontakt

Chrześcijański Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Rodzinie
Ul. Willowa 15
20-819 Lublin
tel. 782-185-075

 

 
 
Willowa 15
Willowa 15, 20-819 Lublin
 
 
Zapisz
 
 
Zapisz to miejsce na swojej mapie Google.
 
 
 
 
 
 
 

Polecamy

Posłuchaj


PopUp MP3 Player (New Window)
Copyright © 2013. All Rights Reserved.

stat4u